Flexicredit - creditul de nevoi fara ipoteca

Creditul de refinantare Flexicredit > 31500 lei cu dobanda fixa.

. Informatii actualizate privind activitatile de prelucrare anterior prezentate sunt disponibile accesand Politica privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila la link-ul  . Flexicredit - creditul de nevoi fara ipoteca. Datele cu caracter personal care sunt prelucrate in Sistemul Biroului de Credit apartin Persoanelor vizate care au calitatea de solicitanti de credit sau imprumutati, codebitori sau garanti. Pot fi Participanti in Sistemul Biroului de Credit institutiile de credit definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. La solicitarea Persoanei vizate, Banca ii va pune la dispozitie informatiile referitoare la Scorul de Credit utilizat in analiza solicitarii sale de credit, inclusiv motivele care afecteaza valoarea acestuia.

Biroul de Credit va pune la dispozitia Participantilor informatiile colectate din surse publice prin intermediul Raportului de Credit. In acest sens, Banca poate utiliza datele de contact apartinand unor astfel de categorii de Persoane vizate in vederea informarii persoanelor in cauza cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal. Prelucrarea datelor in acest scop prezinta beneficiul de a pune la dispozitia Persoanei vizate oferte cat mai adaptate nevoilor si intereselor sale. Consimtamantul exprimat cu privire la activitatile de prelucrare de mai sus poate fi retras in orice moment, fara a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii. Scorul de Credit este rezultatul aplicarii unei metode statistice care ia in calcul datele cu care persoanele vizate sunt inregistrate in Sistemul Biroului de Credit. Credit pentru nevoi personale. Principalele cauze care au determinat scaderea Scorului de Credit sunt afisate sub forma codurilor-motiv. In cazul in care Solicitantul de credit/Clientul furnizeaza Bancii date cu caracter personal apartinand altor categorii de Persoane vizate, Solicitantul de credit/Clientul are obligatia de a furniza numai date exacte si actualizate. Tehnicile informatice/algoritmii folositi permit Raiffeisen Bank SA sa determine riscurile in ceea ce priveste eventualele fraude si probabilitatea de neplata a produselor si serviciilor de credit puse la dispozitie de catre Raiffeisen Bank SA.

Credite de nevoi personale -

. Biroul de Credit SA = entitatea de drept privat care administreaza Sistemul Biroului de Credit, avand sediul in Str. Este posibil ca pe parcursul desfasurarii activitatii, statele de transfer mai sus mentionate sa se modifice. Consiliere financiară Archives. Imprumuturi rapide timisoara. De asemenea, Banca utilizeaza Scorul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor. - Date referitoare la insolventa: informatii referitoare la persoanele vizate fata de care s-a deschis o procedura de insolventa. Economisirea în cazul persoanelor fără venituri stabile. Astfel, o solicitare de credit va fi respinsa in ipoteza in care profilul de risc aplicabil Persoanei vizate nu indeplineste criteriile minime avute in vedere de catre Raiffeisen Bank SA pentru acordarea produselor si serviciilor de credit

Comentarios