Credit IFN Credius

în Sistemul Biroului de Credit și indică probabilitatea să-mi plătesc în viitor ratele la timp. Nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal. Smile Credit IFN - A luat careva Imprumut Rapid de Aici?. Totodată aveți dreptul de a obține, la cerere, la momentul comunicării deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de către Credius IFN S.A. • Dreptul de a depune plângere-puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor dvs cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal În calitate de persoană vizată, vă puteți exercita drepturile prevăzute de Regulament, astfel: a. dreptul la restricționarea datelor, e. Drepturile mi le pot exercita prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul Credius IFN S.A. • Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ-puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare a datelor, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia. Informare referitoare la prelucrarea datelor personale de Credius IFN S.A. Zece obiceiuri ale oamenilor bogați. Am luat la cunostintă faptul că datele mele cu caracter personal pot fi prelucrate de Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Credius IFN S.A, a FICO® Score de la Biroul de Credit. Prelucrarea datelor dvs personale se întemeiază întotdeauna pe: consimțământul dvs, dacă v-ați manifestat opțiunea în acest sens, executarea contractelor încheiate cu noi, îndeplinirea unei obligații legale, interesul nostru legitim, un interes public major. Obligația furnizării datelor și consecințele nerespectării acesteia Furnizarea datelor dvs. o Nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal. Prin completarea formularului de contact vă dați acordul în mod expres și neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de Credius. Datele mele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației contractuale cu Credius IFN S.A. Îmi exprim consimtămantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către CREDIUS IFN S.A. Am luat cunostintă despre faptul că datele cu caracter personal sunt stocate în baza de date a Biroul de Credit S.A. are obligația, conform reglementărilor legale în vigoare, să evalueze capacitatea dvs. Ilfov, înregistrată în Registrul General al BNR sub nr. Dorim să colectam și să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru promovarea produselor de creditare și a serviciilor financiare. Existența unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri În urma analizării datelor din Biroul de Credit puteți fi supus unei decizii automatizate. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate în acest website, de către orice altă persoană, fără acordul scris prealabil al Credius IFN S.A. personale, necesare realizării scopului menționat mai sus, va conduce la imposibilitatea Credius IFN S.A. Va rugam sa accesati cererea de credit pentru diaspora. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa dpo@credius.ro. În situația în care sunt necesare informații suplimentare sau aveți întrebări cu privire la protecția datelor dvs cu caracter personal, puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor prin transmiterea unei cereri la datele de contact menționate mai sus. Toate drepturile rezervate. în analiza cererii de credit; b. • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele dvs personale inexacte sau le puteți completa. Drepturile dvs și exercitarea lor • Dreptul la informare și acces – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs personale. Temeiul legal și scopul prelucrării Credius IFN S.A. Credius nu îşi asumă răspunderea pentru eventuala infectare a sistemului dumneavoastră cu viruşi informatici, obligaţia de a verifica securitatea sistemului dumneavoastră informatic revenindu-vă integral. Ilfov, inregistrata in Registrul General al Bancii Nationale a Romaniei sub nr. Astfel, utilizatorii website-ului nu pot ridica nicio obiecție cu privire la modificările realizate. Perioada de prelucrare a datelor Datele dvs personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu. Credit IFN Credius. In această situatie, vă rugăm să verificati eventualele mesaje de avertizare primite. Vă puteți exercita aceste drepturi prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din Bld.

Credius - Credite Mari pe Termen Lung

. In conformitate cu normele interne ale Credius, oferta este personalizata si poate fi mai atractiva sau mai putin atractiva decat cea expusa in exemplul reprezentativ. dreptul de rectificare a datelor, c.

Ghidul Tău Pentru Obținerea Unui Credit IFN - Credius

. din alte surse, concură la evaluarea corectă a bonitătii mele în vederea încheierii/derulării contractului de credit. Principalele cauze care au determinat scăderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afișate sub forma codurilor-motiv. Credit IFN Credius. dreptul de a vă adresa Autoritătii Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției. Participanții pot utiliza FICO® Score de la Biroul de Credit în scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potențial debitor. În acest scop, Credius IFN S.A. În situația în care îmi sunt necesare informații suplimentare sau am întrebări cu privire la protecția datelor mele cu caracter personal, pot contacta Responsabilul cu protecția datelor prin transmiterea unei cereri la datele de contact menționate mai sus. și Biroul de Credit prelucrează datele dvs. de rambursare a creditului, înainte de încheierea unui contract de credit și pe parcursul derulării acestuia. Principalele cauze care determină scăderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afișate sub formă codurilor-motiv.

Termeni si conditii Toate informațiile descrise în acest website sunt proprietatea Credius IFN S.A., instituție financiară nebancară specializată în creditări multiple, cu sediul în Bld. Datele de contact ale responsabililor cu protecția datelor sunt: Pentru Participant – dpo@credius.ro Pentru Biroul de Credit - adresa de e-mail: rpd@birouldecredit.ro   Îmi exprim în mod expres consimtămantul că Credius IFN S.A., inregistrată sub nr. Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administrează Sistemul Biroului de Credit, în care sunt prelucrate datele cu caracter personal în legătură cu activitatea de creditare desfășurată de Participanți. FICO® Score de la Biroul de Credit reprezintă un element cu grad ridicat de predictibilitate care, alăturat datelor din Raportul de Credit și informațiilor obținute de Credius IFN S.A. Participanții la Sistemul Biroului de Credit sunt instituții de credit, instituții financiare nebancare, societăți de asigurări și societăți de recuperare creanțe, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit. o Da, sunt de acord să utilizați datele mele cu caracter personal pentru a putea fi contactat de reprezentanții dvs în scop de creditare și pentru transmiterea celor mai recente informații. Credius își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura website-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă a utilizatorului. Refuzul de a furniza datele dvs. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare; Pentru a nu fi suspus unei decizii automatizate, puteți face o cerere în acest sens adresate Credius IFN S.A. Datele de identificare ale operatorilor Credius IFN S.A., cu sediul în Bld. Ilfov, înregistrată în Registrul General al Băncii Naționale a României sub nr. • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs, îl puteți retrage oricând. dreptul de ștergere a datelor, d. Biroul de Credit S.A., persoană juridică română cu sediul în București, str. Datele pot fi transferate în străinătate către state care asigură un nivel adecvat al prelucrării datelor. de a-și îndeplini obligațiile legale în legătură cu acordarea creditului. Utilizatorii au dreptul de a reproduce și utiliza informațiile conținute pe website numai în interes personal sau numai cu indicarea sursei. Credius își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă prevederile de mai sus. poate utiliza FICO® Score de la Biroul de Credit în scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potențial debitor. • Dreptul la portabilitatea datelor-puteți primi datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Da, sunt de acord sa utilizati datele mele cu caracter personal pentru a putea fi contactat de reprezentantii dvs in scop de creditare si pentru transmiterea celor mai recente informatii. Influența acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia în funcție de informațiile înregistrate la Biroul de Credit pentru fiecare persoană vizată

Comentarios